Home

Events

کنسرت بابک جهانبخش

  • Date: فروردین -۱۲۵۲, ۷۷۷
  • Time:21:45
  • Location: تهران - نمایشگاه بین المللی تهران - سالن میلاد
  • Venue: کنسرت بابک جهانبخش

قیمت بلیت: ۴۰ تا ۱۲۰ هزار تومان

تهیه کننده: محمدرضا خانزاده

برگزار کننده : اکسیر نوین